Met de ingang van de Omgevingswet wordt het voor overheden verplicht om alle omgevingsdocumenten en ruimtelijke plannen als officiële publicaties te publiceren in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). 

BRES heeft het LVBB (alvast) geometrisch gekoppeld aan de vastgoedportefeuilles van alle klanten. Hierbij is een selectie gemaakt op - voor vastgoedsturing - relevante publicaties. Dat zijn publicaties van het type 'omgevingsvergunning' maar ook 'ruimtelijke plannen' (o.a. bestemmingsplannen).

Gezien de overheid zelf geen openbare kaart meer aanbiedt van alle officiële publicaties stelt BRES deze ook beschikbaar als open data op: https://bres.geoatlas.nl/

Voorbeeld statistieken van een vastgoedportefeuille:

officiele publicaties 

 

De Gemeente Breda is ook gestart met BRES als interface op alle bronnen rondom de vastgoedportefeuille. In BRES wordt data vanuit verschillende bronsystemen automatisch gecombineerd en verrijkt met externe en open data. Er wordt Agile gewerkt aan de doorontwikkeling samen met andere gemeenten. BRES volgt het "Best of Breed" principe.

 

bres gemeentebreda deal

Vandaag leveren wij een BRES single sign-on (SSO) op voor Woningstichting Eigen Haard. SSO maakt het laagdrempelig en veilig voor medewerkers om BRES te gebruiken.

Gebruikt uw organisatie ook een identity provider zoals Azure AD? Neem dan contact op met BRES om SSO in te regelen.

sso 128x128

#Single Sign-On #Identity and Access Management #IAM #IDaaS #sso #Authentication #BRES

 

Vanuit de TU/e Industrial Engineering is Kai zojuist afgestuurd op de implementatie van BRES bij vastgoedorganisaties. Wat blijkt? De klant waardeert het continu leren van elkaar met een flexbele scope en een vast budget (Agile-softwareontwikkeling) enorm. Dit is (onverwacht) een versnellende factor. Het is verder cruciaal dat elke klant een “Product Owner” aanstelt welke de uiteenlopende wensen en belangen in de organisatie kan afwegen en prioriteren. Ook is het belangrijk dat inconsistenties in interne databases niet blijven hangen en dat alle gebruikers een BRES introductietraining krijgen. Daar gaan we mee verder!

 kai

 

De grote Amsterdamse corporaties (Ymere, Stadgenoot, De Key, Eigen Haard, Rochdale en de Alliantie) sluiten een overeenkomst met BRES voor datagedreven portefeuille- en gebiedssturing. Het vastgoedbezit (ca. 300.000 eenheden) en de resultaten van diverse bewonersonderzoeken worden in BRES automatisch gecombineerd en verrijkt met externe en open data. Het geheel wordt interactief beschikbaar gesteld aan alle corporatiemedewerkers. Er wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

afwc

Vandaag heben we een nieuwe mijlpaal bereikt. Er werken 500 vastgoedprofessionals datagedreven met BRES! Wij danken ze allemaal voor de waardevolle feedback en blijven ons doorontwikkelen. 

500gebruikers okta

Stadsherstel Amsterdam start ook met BRES als één interface op alle bronnen. In BRES wordt data van de bedrijfsvoering automatisch gecombineerd en verrijkt met externe en open data. De focus bij Stadsherstel ligt op het faciliteren van de afdelingen aankoop en beheer van monumentaal vastgoed.

bres stadsherstel deal

De Gemeente Amsterdam en BRES sluiten een 4 jarige Software-as-a-Service (SaaS) overeenkomst voor datagedreven vastgoedsturing. In BRES wordt data van de bedrijfsvoering automatisch gecombineerd en verrijkt met externe en open data. De software wordt continu doorontwikkeld en aan nieuwe eisen en wensen aangepast volgens de Agile methodiek.

bres gemeenteamsterdam deal

De gemeente Tilburg gaat na een succesvolle pilot verder met BRES. BRES is één interface op het vastgoedsysteem Spacewell/Axxerion, het financieel systeem JD Edwards en het geografisch informatiesysteem van ArcGIS. Er wordt Agile gewerkt aan de doorontwikkeling samen met andere gemeenten en corporaties.

bres gemeentetilburg deal

Na een succesvolle pilot van BRES in de Gemeente Arnhem is de samenwerking defnitief verzilverd. BRES is een schil over alle bronsystemen waardoor vastgoedprofessionals effectiever en data gedreven kunnen werken.

 bres gemeentarnhem deal

Voortaan worden er bij het typen in het zoekveld automatisch externe locaties (suggesties) gegeven. Het betreft een koppeling met de PDOK locatieserver. Deze wordt ook gebruikt door de veiligheidsdiensten in Nederland. Er kan onder andere worden gezocht op adres, perceel & appartementsrecht.

zoeken op adres

Grote verbeteringen voor de kaartoverleggers:

  • Voortaan kunnen meerdere kaartoverleggers over elkaar heen worden gelegd.
  • Er kan worden uitgerekend of en in welke mate de kaartoverleggers overlappen met de vastgoedportefeuille
  • Er zijn vele nieuwe kaartoverleggers bijgekomen:

Lijst met nieuwe kaartoverleggers per 2019:

Amsterdam aardgasvrij
Amsterdam bekendmakingen
Amsterdam grondexploitatie (GREX)
Amsterdam panoramas
Amsterdam erfpacht
Amsterdam veiligheid en overlast
Leefbaarometer buurten 2018
Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2012-2018
Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2016-2018
Leefbaarometer 100m grid 2018
Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2012-2018
Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2016-2018
MRA floor space index (FSI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
MRA mixed use index (MXI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
MRA woningcorporatiebezit 2019 ← alleen Metropoolregio Amsterdam
Netbeheer Liander
Netbeheer TenneT
Nationale Hittestress Kaart
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) rijksmonumeten
RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000
RIVM elementair koolstof (EC)
RIVM emissie fijn stof (PM10)
RIVM emissie fijn stof (PM2,5)
RIVM emissie stikstofdioxide (NO2)
RIVM energielabels utiliteitsgebouwen
RIVM energielabels woningen
RIVM geluidkaart alle bronnen
RIVM hoogspanningsnet lijnen
RIVM asbest scholen
RIVM platte daken
RIVM zwembaden
RVO bodem energie gesloten systemen
RVO bodem energie open systemen

BRES heeft een volledig nieuw design gekregen. Screenshot:

bres new design

Het is vanaf heden mogelijk om interactive BIM modellen per eenheid te koppen aan de portefeuille via BRES. Het betreft een samenwerking met BIMkeeper - Fimble. 

Voorbeeld BIM integratie gebouw Oostelijke Handelskade 12:

bim koppelbaar

BRES laceert een online en publieke handleiding die 'on the fly' zal worden bijgewerkt. De handleiding is geintegreerd in de applicatie en je kunt hem bezoeken op:

https://handleiding.bres.io/

handleiding

In BRES kunt u voortaan zien waar antenneinstallaties staan en wat voor antennes dit zijn. Het gaat hierbij om vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW). Het betreft een live koppeling met https://www.antennebureau.nl/

antenne installaties

Dinsdag 4 december aanstaande vindt het Vastgoeddata Congres 2018 plaats op Landgoed de Horst in Driebergen. 

Tijdens dit congres maakt u kennis met wat datagedreven werken voor uw orgnisatie kunt betekenen.

BRES is een van de sprekers.

Bekijk het programma en schijf u in via deze link

 

organisatie

Voor het vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg bouwt BRES is korte tijd één interface op alle - voor vastgoed - relevante bronsystemen en open data.

 tilburg bres4

In BRES kunnen voortaan alle soorten portefeuille statistieken interactief worden weergeven. Het betreft een naadloze integratie met de bestaande onderdelen van het BRES platform.

portefeuille statistieken4

In BRES zijn voortaan de woningbouwplannen in de Metropoolregio Amsterdam live beschikbaar.

woningbouwplannen mra

BRES zal in korte tijd de vastgoedportefeuille en alle open data van gebied interactief ontsluiten via de BRES webapplicatie.

Arnhem

Benieuwd naar BIM 3D data in relatie tot uw vastgoedportefeuile?

Op Provada is een interactieve BRES-demo te bewonderen waarin ook BIM 3D data van FIMBLE is ontsloten.

 

fimble provada

Binnenkort is de PROVADA, vol met interessante standhouders en presentaties.

Benieuwd naar de mogelijkheden van BRES? Wij staan wij voor u klaar, op het Provada Future plein, om u een demonstratie te geven van dé applicatie voor integrale portefeuillesturing.

Wilt u alvast een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik hier voor de beursplattegrond en alle standhouders. (BRES: hal 11, stand 10)

PROVADA 2018 vindt plaats in Amsterdam Rai op 5, 6 en 7 juni.

Tot dan!

Wij zijn verheugd dat gemeentelijk vastgoed Amsterdam heeft gekozen voor BRES als applicatie voor integrale portefeuillesturing.

 

BRES is op 5, 6 en 7 juni aanstaande vertegenwoordigd op PROVADA FUTURE in Amsterdam Rai.

PROVADA is de grootste vastgoedbeurs in Nederland. Met de focus op trends & innovaties en een goed netwerk van deskundigen, presenteert PROVADA een maximale beleving op de beursvloer.

Voorafgaand aan de selectie ging een pitch aan de vakjury en een publieke stemcampagne.

Iedereen die onze plek door te stemmen mede mogelijk heeft gemaakt, dank je wel!

Website PROVADA FUTURE

 

BRES is door een vakjury geselecteerd als kanshebber op een plek op PROVADA FUTURE.

Breng een stem uit en wie weet treft u ons op 5,6 en 7 juni aanstaande als standhouder op PROVADA.

Stemmen kan tot 10 april via deze link!

 

 

Recent zijn wij bij Rochdale gestart met een pilot.

Rochdale is een van de grootste woningcorporaties van Nederland met een bezit van circa 45.000 verhuureenheden in de regio Amsterdam.

BRES maakt een ‘proof of concept’ voor integrale portefeuillesturing.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

leefbarometer

In BRES nu live de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland. Prestaties op gebied van veiligheid, woningen, bewoners, voorzieningen en de fysieke omgeving zijn live te combineren met de vastgoedportefeuille.

Deze koppeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

dimensiegewichten

 

Als innovatief softwarebedrijf maakt BRES organisaties graag koploper op het gebied van strategisch asset- en portefeuillemanagement.  

Holland ConTech & PropTech ondersteunt organisaties uit de bouw- en vastgoedsector die met technologie, innovatie en digitale transformatie koploper zijn of willen zijn. 

Een mooi initiatief en netwerk waar BRES graag deelgenoot van is.

De interactieve diagramweergaven in BRES zijn verbeterd.

U merkt dit aan minder gekruiste relaties en een verbetering van de performance.

diagram kleur

Energielabels en energieverbruik van gebouwen in heel Nederland visueel in BRES!

Ook automatisch te koppelen aan uw portefeuille.

Deze koppeling is tot stand gekomen in samenwerking met EP-online.

Lokale bekendmakingen (Staatscourant, Staatsblad, Tractatenblad, Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad) vanaf heden direct op de kaart in BRES!

Deze koppeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Onmisbaar voor gebiedsmanagement.

Vanaf heden heeft BRES zijn intrek genomen in een nieuw kantoor in Amsterdam-Noord.

Van harte welkom op Struisgrasstraat 1-G!

 

Een must voor gebiedsgerichte portefeuillesturing!

Buurt- en wijkstatistieken van het CBS vanaf heden live in BRES.

Thema's als bevolking, herkomst, huishouden, inkomen, opleiding, werk, sociale zekerheid, wonen, energieverbruik, gezondheid, inkomen, demografie zijn beschikbaar.

Buurten en wijken naar keuze kunnen met elkaar worden vergeleken, ook in de tijd. 

 

bres mobi

BRES verder geoptimaliseerd voor telefoon, tablet en touch

Maandag 9 oktober aanstaande vindt de Gemeentelijk Vastgoed Dag 2017 plaats op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

BRES is een van de sprekers die dag met een live demo. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, komt u ook?

Bekijk het programma en schijf u in via deze link

kaft bovenkant vastgoedsturing juni2017

In 'Vastgoedsturing' een mooi artikel over de pilot bij de gemeente Amsterdam.

Ook de Adjunct Directeur Vastgoed geeft zijn mening over hoe BRES van waarde is bij strategische sturing van hun portefeuille.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

BRES poster

BRES
Het komt u vast bekend voor. U wilt strategisch sturen op uw vastgoedportefeuille maar het ontbreekt u aan volledig overzicht van alle relevante informatie. Met BRES® heeft u continu en accuraat overzicht van alle informatie. Bovendien kan in BRES worden uitgerekend of uw bedrijfsdoelstellingen worden behaald.


Volledig overzicht
Bepaal, op basis van uw data, zelf een vertrekpunt. Zoals een huurder, gebouw of fonds. Vervolgens ziet u alle daaraan gerelateerde informatie. In een fonds kunnen bijvoorbeeld meerdere gebouwen en huurders zitten. BRES maakt de hele situatie inzichtelijk.

In BRES wordt uw vastgoed bovendien automatisch gekoppeld met open data van (lokale) overheden en andere instanties, waaronder vele kaartlagen en gebiedsstatistieken.
Uw data en de open data worden gelijktijdig gevisualiseerd in BRES. U hoeft dus nooit van tabblad of applicatie te wisselen. BRES levert daarmee uniek en waardevol overzicht.

Strategie
Waneer u volledig overzicht heeft kunt u strategische doelen formuleren en behalen. De vraag rijst ‘Waarop en hoe wil ik gaan sturen?’. In BRES kunnen alle opgenomen informatiebronnen worden gebruikt om overkoepelende berekeningen en doorsnijdingen te maken. Resultaten van berekeningen kunnen vervolgens op diverse wijze worden gevisualiseerd. Hierdoor krijgt u strategisch inzicht en worden u ingewikkelde en repeterende Excel exercities bespaard.

Bedrijfsspecifieke demo
Uw data(structuur) en bedrijfsdoelstellingen bepalen hoe BRES wordt ingericht en waar u op kunt sturen. Wij verzorgen de initiële inrichting en functionaliteiten om alles sneller en beter te begrijpen. De inrichting van BRES beïnvloedt geen bestaande processen of systemen. U behoudt te alle tijde de maximale flexibiliteit.

Wij laten graag zien hoe BRES voor u van waarde kan zijn

 
Stefan van de Schootbrugge     
T. 06 2054 2961       
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


www.bres.io

 

 

Vermoedelijk is hij de eerste. Stefan van de Schootbrugge mag een heel jaar meedraaien in het departement Noordzeekanaal.

Hij is door het bestuur geselecteerd voor hun ‘high potential’ programma. Hiermee wil het departement zich blijven voeden met de kennis van jonge kandidaten die met nieuwe technieken en processen binnen de sector bezig zijn. Bij de LHC kan Stefan sparringpartners vinden die hem kunnen helpen in het ondernemen en het netwerken. Hij heeft het er naar zijn zin.

Lees het hele artikel

Met dank aan Wessel Bosse en Tom Icke voor de soepele overgang. En met dank aan Quirijn Meijnen voor de goede overdracht en borging van de auteursrechten en het merk.

© 2016-2024 BRES REAL ESTATE SOFTWARE