BRES applicatie update: kaartoverleggers

Grote verbeteringen voor de kaartoverleggers:

  • Voortaan kunnen meerdere kaartoverleggers over elkaar heen worden gelegd.
  • Er kan worden uitgerekend of en in welke mate de kaartoverleggers overlappen met de vastgoedportefeuille
  • Er zijn vele nieuwe kaartoverleggers bijgekomen:

Lijst met nieuwe kaartoverleggers per 2019:

Amsterdam aardgasvrij
Amsterdam bekendmakingen
Amsterdam grondexploitatie (GREX)
Amsterdam panoramas
Amsterdam erfpacht
Amsterdam veiligheid en overlast
Leefbaarometer buurten 2018
Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2012-2018
Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2016-2018
Leefbaarometer 100m grid 2018
Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2012-2018
Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2016-2018
MRA floor space index (FSI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
MRA mixed use index (MXI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
MRA woningcorporatiebezit 2019 ← alleen Metropoolregio Amsterdam
Netbeheer Liander
Netbeheer TenneT
Nationale Hittestress Kaart
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) rijksmonumeten
RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000
RIVM elementair koolstof (EC)
RIVM emissie fijn stof (PM10)
RIVM emissie fijn stof (PM2,5)
RIVM emissie stikstofdioxide (NO2)
RIVM energielabels utiliteitsgebouwen
RIVM energielabels woningen
RIVM geluidkaart alle bronnen
RIVM hoogspanningsnet lijnen
RIVM asbest scholen
RIVM platte daken
RIVM zwembaden
RVO bodem energie gesloten systemen
RVO bodem energie open systemen

© 2016-2020 BRES REAL ESTATE ACCURACY