BRES corporaties Amsterdam

De grote Amsterdamse corporaties (Ymere, Stadgenoot, De Key, Eigen Haard, Rochdale en de Alliantie) sluiten een overeenkomst met BRES voor datagedreven portefeuille- en gebiedssturing. Het vastgoedbezit (ca. 300.000 eenheden) en de resultaten van diverse bewonersonderzoeken worden in BRES automatisch gecombineerd en verrijkt met externe en open data. Het geheel wordt interactief beschikbaar gesteld aan alle corporatiemedewerkers. Er wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Gemeente Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

afwc

© 2016-2021 BRES REAL ESTATE SOFTWARE