Oplevering single sign-on (SSO) voor Eigen Haard

Vandaag leveren wij een BRES single sign-on (SSO) op voor Woningstichting Eigen Haard. SSO maakt het laagdrempelig en veilig voor medewerkers om BRES te gebruiken.

Gebruikt uw organisatie ook een identity provider zoals Azure AD? Neem dan contact op met BRES om SSO in te regelen.

sso 128x128

#Single Sign-On #Identity and Access Management #IAM #IDaaS #sso #Authentication #BRES

 

© 2016-2024 BRES REAL ESTATE SOFTWARE