BRES koppeling LVBB

Met de ingang van de Omgevingswet wordt het voor overheden verplicht om alle omgevingsdocumenten en ruimtelijke plannen als officiële publicaties te publiceren in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). 

BRES heeft het LVBB (alvast) geometrisch gekoppeld aan de vastgoedportefeuilles van alle klanten. Hierbij is een selectie gemaakt op - voor vastgoedsturing - relevante publicaties. Dat zijn publicaties van het type 'omgevingsvergunning' maar ook 'ruimtelijke plannen' (o.a. bestemmingsplannen).

Gezien de overheid zelf geen openbare kaart meer aanbiedt van alle officiële publicaties stelt BRES deze ook beschikbaar als open data op: https://bres.geoatlas.nl/

Voorbeeld statistieken van een vastgoedportefeuille:

officiele publicaties 

 

© 2016-2024 BRES REAL ESTATE SOFTWARE